სოციალური გავლენის ფსიქოლოგია

სოციალური ფსიქოლოგია არის დისციპლინა, რომელიც იყენებს მეცნიერულ
მეთოდებს იმისთვის, რომ გავიგოთ და ავხსნათ თუ როგორ მოქმედებს ინდივიდის აზრებზე, გრძნობებზე და ქცევაზე სხვა ადამიანის რეალური, წარმოსახული ან ნაგულისხმევი დასწრება. მოკლედ, სოციალური ფსიქოლოგია სწავლობს ინდივიდების ქცევას ჯგუფებში.

მეთოდები: ექსპერიმენტები, ჯგუფური დისკუსიები, შემთხვევის ანალიზი და სხვა
პრაქტიკული სავარჯიშოები მნიშვნელოვანი სასწავლო მეთოდებია, რომლებიც
გამოიყენება ამ კურსში.

მიზანი: კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მონაწილეებათ ექნებათ
ამაღლებული ცნობიერება და გაძლიერებული უნარები სოციალური გავლენისა და
დარწმუნების ფსიქოლოგიის სფეროში.

ტრეინინგის თემატიკები:

 1. სოციალური გავლენის ფენომენი. პირდაპირი და ირიბი გავლენა;
 2. დასწრების ეფექტი, სოციალური ფასილიტაცია;
 3. ჯგუფური აზროვნება და ჯგუფური გადაწყვეტილებები;
 4. კონფორმულობა და ავტორიტეტისადმი მორჩილება;
 5. ბრბოს ფსიქოლოგიური ასპექტები და დეინდივიდუალიზაცია;
 6. დარწმუნება: დარწმუნების ფსიქოლოგიის ძირითადი კანონზომიერებები,
 7. დამარწმუნებელი კომუნიკაცია;
 8. პროპაგანდა და მტრის ხატი;

 

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

ტრენერი

თამუნა გოგაძე

ფსიქოლოგი, ბავშვთა და მოზარდთა გეშტალტ თერაპევტი. ასისტენტ-პროფესორი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტში.

ღირებულება
₾550
 • პერიოდი10/04/2024 - 08/05/2024
 • ხანგრძლივობა1 თვე
 • განრიგი

  ოთხშ 19:00
  პარ 19:00

 • ენა ქართული