ეკონომიკა მენეჯერებისთვის

კურსი ეფუძნება ეკონომიკური ცოდნის შეძენას მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის. ყოველი ლექცია იწყება რეალური მენეჯერული პრობლემის წარმოჩენით,რაც მსმენელს უბიძგებს თავად გაააკეთოს დასკვნები რეალური სიტუაციის გაცნობამდე. შესავალი ეყრდნობა ოპტიმალური გადაწყვეტილების ანალიზის უნარების შეძენას, რომელსაც მოჰყვება ფირმის მოგების მაქსიმიზაციის პრობლემის,მოთხოვნის, წარმოების, დანახარჯების ანალიზი.

კურსის მიზანია შეეხოს იმ პრობლემებს,რის წინაშეც მენეჯერები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დგანან და გამოუმუშავოს მსმენელებს ეკონომიკური ანალიზის უნარი, რაც მათ დასჭირდებათ მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისათვის.

 • მენეჯერული ეკონომიკის ბუნება, მასშტაბი და მეთოდები
 • მოთხოვნის თეორია (Demand theory)
 • მოთხოვნის შეფასება (Demand estimation)
 • წარმოების თეორია Production theory
 • ხარჯების თეორია Cost theory
 • ხარჯის შეფასება (Cost estimation)
 • ბაზრის სტრუქტურა და ფასდადება (Market structure and pricing)
 • თამაშთა თეორია (Game theory)
 • Pricing strategy ფასის სტრატეგია
 • ინვესტირების ანალიზი (Investment analysis)
 • სახელმწიფო და მენეჯერული პოლიტიკა (Government and managerial policy)
 • მენეჯერი როგორც ეკონომისტი

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

ტრენერი

ნათია გიგაური

ეკონომიკის ლექტორი-კავკასიის უნივერისტეტი- 2022 წლიდან დღემდე. საგნები: საერთაშორისო ეკონომიკა, მენეჯერული ეკონომიკა, მოსახლეობის ეკონომიკა და ფირმის ეკონომიკა და სტრატეგიები.

- ეკონომიკის დოქტორი

- (MBA in Operations)

ღირებულება
₾650 ₾ 850
 • ხანგრძლივობა1 თვე და 2 კვირა
 • განრიგი

  სამშ 20:00-21:30
  ხუთშ 20:00-21:30

 • ენა ქართული