საოპერაციო რისკების მენეჯმენტი

სესია 1: საოპერაციო რისკების მართვის შესავალი (1 საათი)

 • საოპერაციო რისკის მიმოხილვა
 • საოპერაციო რისკის მართვის მნიშვნელობა
 • მარეგულირებელი ჩარჩო და გაიდლაინები
 • ძირითადი ცნებები და ტერმინოლოგია
 • შესაბამისობა და მარეგულირებელი ანგარიშგება

სესია 2: საოპერაციო რისკების იდენტიფიცირება (1 საათი)

 • რისკების იდენტიფიცირების მეთოდები დაცვის 3 ხაზი
 • რისკის კატეგორიები და ტიპები
 • თაღლითობა – განმარტება/მართვა
 • საქმის შესწავლა და მაგალითები

სესია 3: რისკის შეფასება და გაზომვა (1 საათი)

 • რისკის შეფასების ჩარჩოები
 • რისკის ქულა და რეიტინგი
 • სიმძიმისა და ალბათობის შეფასება
 • რისკის შეფასების ინსტრუმენტები
 • ძირითადი რისკის ინდიკატორები (KRIs)
 • KPI
 • საქმის შესწავლა და მაგალითები

სესია 4: რისკის შერბილება და კონტროლი (1 საათი)

 • რისკის შემცირების სტრატეგიები
 • კონტროლის განხორციელება
 • მონიტორინგი და ანგარიშგება
 • საქმის შესწავლა და/ან მაგალითები

სესია 5: რისკის მონიტორინგი და მოხსენება (1 საათი)

 • ძირითადი რისკის მეტრიკა
 • რისკის დაფა და ანგარიშგება
 • ადრეული გაფრთხილების სისტემები
 • საქმის შესწავლა და/ან მაგალითები

სესია 6: ინციდენტების მართვა და რეაგირება (1 საათი)

 • ინციდენტის იდენტიფიკაცია და კლასიფიკაცია
 • ესკალაციის პროცედურები
 • რეაგირების დაგეგმვა და შესრულება
 • ინციდენტის შემდგომი მიმოხილვა და სწავლა
 • საქმის შესწავლა და/ან მაგალითები

სესია 7: ოპერატიული რისკის კულტურა და მმართველობა (1 საათი)

 • რისკის გაცნობიერებული კულტურის მნიშვნელობა
 • მმართველობის ჩარჩო
 • უფროსი მენეჯმენტის როლი
 • ეთიკური მოსაზრებები
 • საქმის შესწავლა და/ან მაგალითები

სესია 8: ინფორმაციული უსაფრთხოების მოკლე მიმოხილვა (1 საათი)

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების (CIA) მიმოხილვა
 • ყველაზე გავრცელებული საფრთხეები ორგანიზაციისთვის და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ?
 • მაგალითები, ვიდეოები
 • კურსის შეჯამება და კითხვა-პასუხი

 

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

ტრენერი

ელენე ბაკურაძე

რისკების გუნდის ლიდი თიბისი ჯგუფში

ღირებულება
₾600 ₾ 850
 • პერიოდი02/05/2024 - 04/06/2024
 • ხანგრძლივობა1 თვე
 • განრიგი

  სამშ 20:00-21:00
  ხუთ 20:00-21:00

 • ენა ქართული