მომხმარებელთა მხარდაჭერა: როგორ მოვიგოთ მომხმარებლის გული?

სასწავლო კურსის მიზანი: კურსის მიზანია მომხმარებელთა მომსახურების მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ცოდნის შეძენა ან/და გაღრმავება. ჩათების, მეილებისა და ზარების მართვისთვის საჭირო სპეციფიკის გაგება.

ლექცია 1: მომხმარებელთან ურთიერთობა

 • მომხმარებლის საჭიროებები
 • დახმარების გუნდის ორგანიზაციული სტრუქტურა;
 • მომხმარებელთა მომსახურების სპეციალისტის როლი და საჭირო უნარები.

ლექცია 2: ეფექტური კომუნიკაცია

 • მომხმარებელთა ტიპები;
 • კომუნიკაციის სახეები და ემპათიის როლი.

ლექცია 3: საკომუნიკაციო არხები

 • Brainstorm;
 • ჩათი, ზარი, მეილი.

ლექცია 4: მომსახურების ხარისხის გაზომვა

 • Sat scores; SLAs (FRT, MRT);
 • AHT & Productivity;
 • Correlation.

ლექცია 5: ჩათი

 • რა არის მნიშვნელოვანი ჩათში?
 • პრაქტიკული ნაწილი

ლექცია 6: მეილი და ზარები

 • რა არის მნიშვნელოვანი მეილი/ზარში?
 • პრაქტიკული ნაწილი;

ლექცია 7:  ხარისხის შეფასება

 • Scorecard-ისა და კალიბრაციის მნიშვნელობა;
 • პრაქტიკული დავალება;

ლექცია 8: დავალების კალიბრაცია

 • კალიბრაცია.

ლექცია 9: რამდენიმე კომუნიკაციის მართვა

 • პრიორიტეტიზაცია;
 • როგორ ვმართოთ ეფექტურად 2 და მეტი კომუნიკაცია?
 • როლური თამაში/პრაქტიკა.

ლექცია 10: უკუკავშირის მნიშვნელობა დახმარების გუნდში, შემაჯამებელი შეხვედრა

 • უკუკავშირის გაცემა და მიღება;
 • შეჯამება.

 

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

ტრენერი

მარიამ ხორბალაძე

Live ოპერაციების ლიდერი გლოვოში, საქართველო და სომხეთის რეგიონში.
მარიამი ზედამხედველობს და მართავს ქართველ და სომხურ მომხმარებელთა მხარდაჭერას და გუნდის ლიდერებს; კოორდინაციას უწევს სხვადასხვა გუნდებს. ის პასუხისმგებელია გუნდების მუშაობის ხარისხსა და გადამზადებაზე.

ღირებულება
₾650 ₾ 850
 • ხანგრძლივობა1 თვე
 • განრიგი

  ოთხშ 20:00-21:00
  შაბ 15:00-16:00

 • ენა ქართული